فوتبال

عصرورزش هفته ۲۹ – پنج شنبه ۱۰ / ۱ / ۹۶ ایرانجوان بوشهر– مس رفسنجان- شهید بهشتی- بوشهر- ساعت ۱۶:۳۰ داوران :سعید شمس- رضا قیم- ولی کاوسی – عبدالنبی پور خلف – ناظر: حسین خانبان فجر شهید سپاسی شیراز – پارس جنوبی جم... ادامه مطلب ...

فوتبال پایه